As it’s the start of a new season of Doctor Who today, I decided to finally colour the 50th anniversary poster I made for November 2013. Despite the lateness, the finished poster turned out quite nice, with some more details added to the original inks :) Please click for high resolution!Colours in aquarelle, 14 hours.
Sonja Bergström’s Portfolio

As it’s the start of a new season of Doctor Who today, I decided to finally colour the 50th anniversary poster I made for November 2013.
Despite the lateness, the finished poster turned out quite nice, with some more details added to the original inks :) Please click for high resolution!

Colours in aquarelle, 14 hours.

Sonja Bergström’s Portfolio

Några huvudkaraktärsporträtt från Henriette-historien, gjorda under 2012. De har namn som finns att se när man klickar på en enskild bild.

Some main character portraits from the Henriette-story, made during 2012. They’ve got names, you can see them by clicking an individual picture.

Sonja Bergström’s Portfolio

En samling av Min Lilla Ponny-versioner av mina vänner. Den sista föreställer min partner och mig :) Bilderna är mycket färgstarka i verkligheten, och jag tycker inte att skanningen gör dem rättvisa…

A collection of My Little Pony-versions of my friends. The last one is of my partner and me :) The pictures are very vibrant i real life, and I don’t think the scan does them justice….

Sonja Bergström’s Portfolio

Skisser av kvinnliga versioner av ghostbusters och deras (här manliga) sekreterare, från “The Real Ghostbusters”. Några av mina första försök i denna stil!
Sketches of female versions of the ghostbusters and their (here male) secretary, from “The Real Ghostbusters”. Some of my first attempts in this style!

Sonja Bergström’s Portfolio

Några karaktärsporträtt från Forthsmith-historien, gjorda under 2013. De har namn som finns att se när man klickar på en enskild bild.

Some character portraits from the Forthsmith-story, made during 2013. They’ve got names, you can see them by clicking an individual picture.

Sonja Bergström’s Portfolio

Karaktärsdesign av huvudpersonerna Aziraphale och Crowley, från Neil Gaiman och Terry Pratchetts bok “Goda Omen”.Character designs of the protagonists Aziraphale and Crowley, from Neil Gaiman and Terry Pratchett’s book “Good Omens”.
Sonja Bergström’s Portfolio

Karaktärsdesign av huvudpersonerna Aziraphale och Crowley, från Neil Gaiman och Terry Pratchetts bok “Goda Omen”.
Character designs of the protagonists Aziraphale and Crowley, from Neil Gaiman and Terry Pratchett’s book “Good Omens”.

Sonja Bergström’s Portfolio

Karaktärsdesign av varje inkarnation av “The Master” (Mästaren) från BBC’s Doctor Who (markerade med skådespelarnas namn).
Character designs of every incarnation of The Master from BBC’s Doctor Who (marked with the actors’ names).

Sonja Bergström’s Portfolio