Hem (Home) Kategorier (Categories) Om Mig (About) Kontakt (Contact) Theme
Sonja Bergströms portfolio. Här laddar jag upp allt ifrån personliga koncept till skolarbeten.
Färdiga verk, skisser, serier, WIPs och mycket mer ska dokumenteras!

The portfolio of Sonja Bergström. Here I upload everything from personal concepts to schoolwork. Finished pieces, sketches, comics, WIPs and much more will be documented!

April 14 2014, 4pm

...6 days ago


På anonym efterfrågan; Anthony Ainley och Roger Delgado som sina versioner av the Master (Mästaren), från BBC’s Doctor Who.
On anonymous request; Anthony Ainley and Roger Delgado as their versions of the Master, of BBC’s Doctor Who.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
39

April 2 2014, 4pm

...2 weeks ago


Färgexperiment av Paul Mcgann som BBC’s Åttonde Doktor.Colour experiment of Paul Mcgann as BBC’s Eighth Doctor.
Sonja Bergström’s Portfolio

Färgexperiment av Paul Mcgann som BBC’s Åttonde Doktor.
Colour experiment of Paul Mcgann as BBC’s Eighth Doctor.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
24

April 2 2014, 3pm

...2 weeks ago


Några huvudkaraktärsporträtt från Henriette-historien, gjorda under 2012. De har namn som finns att se när man klickar på en enskild bild.

Some main character portraits from the Henriette-story, made during 2012. They’ve got names, you can see them by clicking an individual picture.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
2

March 10 2014, 7pm

...1 month ago


En samling av Min Lilla Ponny-versioner av mina vänner. Den sista föreställer min partner och mig :) Bilderna är mycket färgstarka i verkligheten, och jag tycker inte att skanningen gör dem rättvisa…

A collection of My Little Pony-versions of my friends. The last one is of my partner and me :) The pictures are very vibrant i real life, and I don’t think the scan does them justice….

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
11

March 10 2014, 7pm

...1 month ago


Skisser av kvinnliga versioner av ghostbusters och deras (här manliga) sekreterare, från “The Real Ghostbusters”. Några av mina första försök i denna stil!
Sketches of female versions of the ghostbusters and their (here male) secretary, from “The Real Ghostbusters”. Some of my first attempts in this style!

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
11

March 10 2014, 6pm

...1 month ago


Tuschporträtt från 2013 av de fem huvudkaraktärerna från The Real Ghostbusters. 
Ink portraits from 2013 of the five main characters from The Real Ghostbusters.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
2

March 6 2014, 7am

...1 month ago


Från 2013. Verk från skolan; “Illustrera dig själv”From 2013. A piece from school; “Illustrate yourself”
Sonja Bergström’s Portfolio

Från 2013. Verk från skolan; “Illustrera dig själv”

From 2013. A piece from school; “Illustrate yourself”

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog

February 23 2014, 9am

...1 month ago


Några karaktärsporträtt från Forthsmith-historien, gjorda under 2013. De har namn som finns att se när man klickar på en enskild bild.

Some character portraits from the Forthsmith-story, made during 2013. They’ve got names, you can see them by clicking an individual picture.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
5

February 18 2014, 4pm

...2 months ago


Karaktärsdesign av huvudpersonerna Aziraphale och Crowley, från Neil Gaiman och Terry Pratchetts bok “Goda Omen”.Character designs of the protagonists Aziraphale and Crowley, from Neil Gaiman and Terry Pratchett’s book “Good Omens”.
Sonja Bergström’s Portfolio

Karaktärsdesign av huvudpersonerna Aziraphale och Crowley, från Neil Gaiman och Terry Pratchetts bok “Goda Omen”.
Character designs of the protagonists Aziraphale and Crowley, from Neil Gaiman and Terry Pratchett’s book “Good Omens”.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
34

February 10 2014, 6pm

...2 months ago


Karaktärsdesign av varje inkarnation av “The Master” (Mästaren) från BBC’s Doctor Who (markerade med skådespelarnas namn).
Character designs of every incarnation of The Master from BBC’s Doctor Who (marked with the actors’ names).

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
310

February 2 2014, 3pm

...2 months ago


Gestaltning av en egenskriven dikt. Text kan ses in videon’s YouTube-beskrivning. Titel: “Bubblan” 
(Interpretation of an original poem in Swedish. Lyrics can be found in the video’s YouTube description. Translated title: "The Bubble")

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
3

January 24 2014, 5pm

...2 months ago


Skoluppgift i tusch; ett självporträtt av “jag, såsom jag skulle kunna bli”. School assignment in ink; a self-portrait of “me, as what I might become”. (Speechbubble text says: “!Question everything!”)
Sonja Bergström’s Portfolio

Skoluppgift i tusch; ett självporträtt av “jag, såsom jag skulle kunna bli”. 
School assignment in ink; a self-portrait of “me, as what I might become”. (Speechbubble text says: “!Question everything!”)

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
3

January 24 2014, 5pm

...2 months ago


Skoluppgift i tusch; ett självporträtt av “jag, såsom jag ser mig själv.”School assignment in ink; a self-portrait of “me, as I see myself.” (Speechbubble text says: “?Question everything?”)
Sonja Bergström’s Portfolio

Skoluppgift i tusch; ett självporträtt av “jag, såsom jag ser mig själv.”
School assignment in ink; a self-portrait of “me, as I see myself.” (Speechbubble text says: “?Question everything?”)

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
4

January 14 2014, 6pm

...3 months ago


Karaktärsdesign av Sherlock Holmes och John Watson från BBC’s Sherlock.
Character designs of Sherlock Holmes and John Watson from BBC’s Sherlock.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
14

January 7 2014, 6pm

...3 months ago


Illustration av de Andra och Sjunde Doktorerna, från BBC’s Doctor Who.Illustration of the Second and Seventh Doctors, of BBC’s Doctor Who.
Sonja Bergström’s Portfolio

Illustration av de Andra och Sjunde Doktorerna, från BBC’s Doctor Who.
Illustration of the Second and Seventh Doctors, of BBC’s Doctor Who.

Sonja Bergström’s Portfolio

Reblog
22

|| Home ||
Copyright 2013–2014 Konst från Kloströmmen || RSS